Disclaimer

Hieronder kun je de disclaimer van Kersttekst.nl lezen. Indien hier vragen over zijn dan kun je via het contactformulier je vraag stellen.

1. In de disclaimer Kersttekst.nl wordt verstaan onder:

  • De webpagina: iedere webpagina van de website Kersttekst.nl waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • De uitgever: de bevoegde uitgever van de website Kersttekst.nl;
  • Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • U: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina’s van de website Kersttekst.nl bezoekt of gebruikt;
  • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de website www.kersttekst.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de website www.kersttekst.nl regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de website www.kersttekst.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.kersttekst.nl of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de website www.kersttekst.nl naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website www.kersttekst.nl te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de website monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Affiliate disclaimer

Deze website maakt gebruik van affiliate links. Dit betekent dat wij mogelijk een commissie ontvangen wanneer u een aankoop doet via de links die op deze website worden verstrekt. Het gebruik van deze links heeft geen invloed op de prijs die u betaalt voor het product of de dienst, maar het stelt ons in staat om een kleine vergoeding te ontvangen die helpt bij het ondersteunen van de kosten voor het onderhouden van deze website.

Houd er rekening mee dat wij alleen producten of diensten aanbevelen waar we zelf vertrouwen in hebben en die wij geschikt achten voor onze lezers. Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen ervaring, onderzoek en deskundigheid op het betreffende gebied.

Het is belangrijk op te merken dat de uiteindelijke beslissing om een product of dienst aan te schaffen volledig aan u is. We raden u aan om uw eigen onderzoek te doen en te overwegen of het product of de dienst geschikt is voor uw specifieke behoeften.

Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor enige problemen, schade of ontevredenheid die kan voortvloeien uit de aankoop of het gebruik van de producten of diensten die via de affiliate links op deze website worden aangeboden. Eventuele vragen, klachten of problemen met betrekking tot de producten of diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de betreffende verkoper of dienstverlener.

We waarderen uw steun aan deze website en danken u voor uw vertrouwen in de producten en diensten die we aanbevelen.

Plaats een reactie