Christelijke kerst teksten

Christelijke kerst teksten worden veel gebruikt in kerstkaartjes. Vooral ouderen maken hiervan veelvuldig gebruik. Wanneer je tijdens kerst een kaartje gaat sturen naar mensen die geloven in het christendom dan kun je kiezen voor een christelijke kerst tekst. Voor inspiratie en voorbeelden kun je op deze pagina de christelijke kerst teksten bekijken. Bekijk hieronder de wensen en een mooie kaart.

Christelijke kerst teksten voor op een kaart

De christelijke kerst teksten wijken in veel gevallen af ten opzichte van de standaard teksten die je in kerstkaartjes tegen kunt komen. Uiteraard is de boodschap hetzelfde. Je wens elkaar fijne feestdagen en een gezond 2024 toe. Wat je wel ziet bij deze teksten zijn vaak stukjes uit de bijbel. Dit kan een letterlijke Psalm zijn, maar ook een mooi bijbels verhaal. De achterliggende gedachte die daarin is verwerkt heeft meer diepgang. Hieronder kun je bekijken welke christelijke kerst teksten er geschikt zijn om te gebruiken op kerstkaartjes.

Je kunt de hierboven genoemde teksten letterlijk overnemen op een kaartje zodat je snel en eenvoudig klaar bent. Het is wellicht origineler om de teksten iets aan te passen zodat niet elke ontvanger dezelfde christelijke kerst teksten krijgt. Dit zou je zelf ook niet leuk vinden. Door variatie te gebruiken blijft het schrijven van de kaartjes ook leuk.

Sommige mensen versturen tijdens de kerstperiode namelijk wel 50 tot 100 kaartjes! Met een aantal voorbeelden kun je dan al snel de kaartjes schrijven zonder elke keer dezelfde christelijke kerst teksten te gebruiken.

Christelijke kerstwensen en spreuken

Er zijn vele soorten teksten waaruit je een keuze kunt maken. Het is ook mogelijk om af te wisselen met kerstwensen of kerstspreuken. Op die manier kun je op verschillende manieren de christelijke kerst tekst vertalen in een mooie boodschap. Er zijn ook vele kerstwensen en kerstspreuken vanuit het christendom die je kunt gebruiken.

Christelijke kerst teksten voor 2023 – 2024

 • Want dat Hij gestorven is,
  dat is Hij der zonde eenmaal gestorven;
  en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. (Romeinen 6:10)
 • Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest,
  zal de Zon der gerechtigheid opgaan,
  en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;
  (Maleachi 4:2)
 • Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren,
  de maan en de sterren, die Gij bereid hebt;
  Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt,
  en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?
  (Psalm 8:4-5)
 • Ik ben een Licht, in de wereld gekomen,
  opdat een iegelijk, die in Mij gelooft,
  in de duisternis niet blijven. (Johannes 12:46)
 • Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren,
  en gij zult Zijn naam heten Emmanuël;
  hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. (Mattheüs 1:23)

Kerst tekst (1)

Christelijke kerstwensen:

 • Door de aanraking
  van Zijn genade vind je
  vreugde op je pad
  Zijn liefde geeft vertrouwen
  om een nieuw jaar te omarmen.
 • De hoop van de wereld
  begint met kerst in Gods hart
  en is volledig als
  ieders hart bereikt wordt
  met liefde en begrip
  zalige kerstdagen
 • De mens zal God voor Zijn deskundigheid prijzen
  en voor alle schoonheid die hij rondom ziet.
  Hiervoor zal hij God zijn dankbaarheid bewijzen
  die God hem als Schepper in ruime maat biedt
 • De zegen van God
  geeft jullie liefde en kracht
  kerst en nieuwjaar brengt
  sereniteit en dankbaarheid
  hoop op een mooie toekomst
 • Gods kennis en macht zijn van hogere orde
  zo kundig dat niemand die ooit evenaart.
  Geen mens die geboren zal ooit kunnen worden
  geleerde die al Gods geheimen verklaart
Kerstkaart christelijk
(Greetz.nl)

Christelijke kerstspreuken

 • Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
  een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
  (Jesaja 11:1)
 • Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
  (Lukas 1:30-31)
 • Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
  (Lukas 2:8-12)
 • Laat gelach en vreugde de muziek van ons leven worden.
  Verbazing over het wonderlijke mysterie van het leven ons terug een kind doen worden.
  Liefde ons herinneren aan de eenheid met God.
  Laat de kracht om schuld en ego los te laten in ons geboren worden.
  Laten pijn en lijden onze ziel transformeren tot een stralende ster.
  Mededogen en dienstbaarheid ons geschenk zijn aan alle wezens.
  Laat het tijdperk van intuïtie en wijsheid zich manifesteren in onze geest.
  Het licht een bevrijdend vuur ontsteken in ons hart.
  Laten we stil zijn en luisteren naar de adem van God in iedere hartslag.
  Vrolijk Kerstmis toegewenst

Christelijke kerst teksten

Christelijke kerst gedichten in een overzicht

 • veel warmte met kerst
  vertrouwen en gezelligheid
  voor het nieuwe jaar
  veel liefde en geborgenheid
  zoals Jezus ons heeft voorgeleefd
 • de stilte van kerst
  maakt ons oprecht dankbaar voor
  het voorbije jaar
  het onbekende van nieuwjaar
  geeft hoop met God in ons midden
 • en nieuw jaar starten
  met een goede gids aan je zij
  de ster van Jezus
  die veilige wegen aanwijst
  ons hart vult met zijn genade
  beste wensen voor het nieuwe jaar
 • Kerstmis is er weer
  een feest waar ieder naar verlangt
  een boom vol verhalen
  over vriendschap en vrede
  met liefde als mooiste geschenk
 • Verstillen met kerst
  dankbaar voor Gods liefde in
  de warme vriendschap
  die ik van jullie ontving
  een gelukkig nieuwjaar dat
  puur, echt en oprecht zal zijn

Meer Christelijke kerstwensen

 1. In deze gezegende kersttijd, moge het wonder van de geboorte van Jezus Christus ons herinneren aan Gods onmetelijke liefde voor ons. Moge Zijn vrede onze harten vullen en Zijn genade ons leiden in het komende jaar.
 2. Met kerst vieren we niet alleen de geboorte van een kind in een stal, maar de geboorte van hoop, vrede en liefde in onze harten. Moge het licht van Jezus’ liefde schijnen in elk aspect van je leven. Een gezegende kerst en een genadevol nieuwjaar toegewenst!
 3. In deze kerstperiode vieren we de belofte van de Messias, de Redder die naar de wereld kwam om ons te verlossen. Moge het ware kerstverhaal je hart vervullen met verwondering en dankbaarheid. Een vreugdevol kerstfeest en een gezegend nieuwjaar gewenst!
 4. Terwijl we de geboorte van Jezus vieren, herinneren we ons dat God Zijn Zoon naar de wereld zond uit liefde voor ons. Moge deze liefde ons inspireren om liefdevol en genereus te zijn jegens anderen. Een vreugdevol kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar toegewenst!
 5. Met kerst vieren we het grootste geschenk dat de wereld ooit heeft ontvangen: Jezus, de Redder. Moge Zijn genade ons leiden, Zijn vrede ons omhullen en Zijn liefde ons vervullen tijdens deze feestelijke dagen en in het nieuwe jaar.
 6. Kerst herinnert ons eraan dat God in Zijn oneindige wijsheid ervoor koos om mens te worden, om ons te redden van zonde en verbrokenheid. Moge de betekenis van Zijn komst je hart vullen met vreugde en hoop. Een gezegende kerst en een genadevol nieuwjaar gewenst!
 7. In de stilte van deze heilige nacht, laten we ons verwonderen over het wonder van Gods genade. Moge Zijn licht de duisternis verdrijven en Zijn vrede je ziel vervullen. Een zalig kerstfeest en een vredig nieuwjaar toegewenst!
 8. Kerst is het feest van de geboorte van onze Verlosser, Jezus Christus. Moge Zijn aanwezigheid in je leven je vreugde brengen, Zijn liefde je omringen en Zijn vrede je leiden in het komende jaar. Een gezegende kerst en een hoopvol nieuwjaar gewenst!
 9. Tijdens deze kerstperiode herinneren we ons de engelenzang die de geboorte van Jezus aankondigde: “Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor de mensen die Hij liefheeft.” Moge Gods vrede je hart vullen en Zijn liefde je begeleiden. Een zalig kerstfeest en een vreedzaam nieuwjaar toegewenst!
 10. Terwijl we de kerstster volgen, laten we ons leiden door het licht van Christus. Moge Zijn liefde onze harten verwarmen, Zijn genade onze levens veranderen en Zijn vrede onze wereld omvormen. Een gezegende kerst en een liefdevol nieuwjaar gewenst!
 11. Kerst herinnert ons eraan dat God Zijn Zoon stuurde om ons te redden, om ons een nieuw begin te geven. Moge Zijn genade je leven vernieuwen en Zijn liefde je vullen met vreugde. Een zalig kerstfeest en een hoopvol nieuwjaar toegewenst!
 12. Met kerst vieren we de geboorte van de beloofde Messias, het Kind dat kwam om ons te verlossen. Moge Zijn aanwezigheid in je leven je vullen met vreugde en vrede. Een gezegende kerst en een genadevol nieuwjaar gewenst!
 13. In de eenvoud van de kerststal zien we de grootsheid van Gods liefde voor ons. Moge deze liefde je hart raken en je inspireren om liefdevol en mededogend te zijn naar anderen. Een vreugdevol kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar toegewenst!
 14. Kerst is het feest van hoop, vrede en liefde. Moge de hoop van de sterren, de vrede van de nacht en de liefde van God je begeleiden in deze feestelijke dagen en het hele jaar door. Een gezegende kerst en een vredig nieuwjaar gewenst!
 15. Terwijl we de geboorte van Jezus vieren, laten we ons herinneren dat Zijn komst een teken is van Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Moge deze liefde je hart verwarmen en je vullen met vreugde. Een zalig kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar toegewenst!
 16. Kerst is het verhaal van Gods genade dat in de vorm van een Kind naar ons kwam. Moge Zijn genade je leven verrijken en je ziel vernieuwen. Een gezegende kerst en een genadevol nieuwjaar gewenst!
 17. In de schittering van de kerstlichtjes zien we de stralen van Gods liefde die de wereld verlichten. Moge Zijn licht je leiden, Zijn liefde je omringen en Zijn vrede je hart vervullen. Een vreugdevol kerstfeest en een hoopvol nieuwjaar toegewenst!
 18. Met kerst vieren we de belofte van hoop die in vervulling is gegaan met de geboorte van Jezus. Moge Zijn hoop je hart vervullen en je leiden naar een toekomst vol vreugde en zegen. Een gezegende kerst en een hoopvol nieuwjaar gewenst!
 19. Kerst is het feest van Gods onvoorwaardelijke liefde die in een kribbe werd gelegd. Moge Zijn liefde je hart raken en je inspireren om liefdevol en genereus te zijn naar anderen. Een zalig kerstfeest en een liefdevol nieuwjaar toegewenst!

Tips, correcties en opmerkingen kunnen hieronder geplaatst worden.

Last updated: 28 november 2023

Plaats een reactie