Kerst tekst Bijbel

Veel kerstkaarten hebben een tekst die oorspronkelijk uit de bijbel komt. Deze kerst teksten zijn in de loop der jaren steeds een beetje veranderd waardoor ze zijn zoals je ze nu ziet. Wil jij de originele Bijbelse kerst teksten gebruiken? Op deze pagina zie je verschillende voorbeelden van bijbel kerst teksten voor op een kerstkaartje.

Kerst tekst Bijbel – mooi voor op een kaart

De kerst teksten uit de bijbel worden bij christelijke families veel gebruikt. Je ziet dit onder andere terug bij de kerstkaartjes en de verhalen die worden vertelt aan tafel tijdens de borrel of een diner. Heb je geen of weinig ervaring met een kerst tekst uit de bijbel? Hieronder kun je verschillende voorbeelden bekijken van Bijbelse kerst teksten.

Bijbelse kerstwensen

De Bijbelse kerst teksten die hierboven te bekijken zijn kunnen direct worden gebruikt op een kerstkaartje. Heb je weinig tijd dit jaar? Gebruik dan zeker één van de voorbeelden. Je kunt de Bijbelse kerst teksten ook eenvoudig aanpassen. Vervang een aantal woorden door een synoniem of een bijzonder moment uit het afgelopen jaar en de kerstkaart tekst is klaar.

Kerstkaart tekst

Het schrijven van kerstkaart teksten hoeft niet moeilijk te zijn. Gebruik een aantal steekwoorden die je wilt gebruiken en verwerk dit met één van de voorbeeld kerstkaart teksten. Een kerstkaart tekst uit de bijbel kan ook een Psalm zijn. Deze zijn zonder aanpassingen over te nemen. Hiermee zou je de kerstkaartjes kunnen beginnen gevolgd door een eigen kerstkaart tekst uit de bijbel.

Kerst teksten bijbel
(Bron: Greetz.nl)
Kerst teksten bijbel:
 • En de engel zei tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagen.
 • De stilte van kerst
  maakt ons oprecht dankbaar voor
  het voorbije jaar
  het onbekende van nieuwjaar
  geeft hoop met God in ons midden
 • Verstillen met kerst
  dankbaar voor Gods liefde in
  de warme vriendschap
  die ik van jullie ontving
  een gelukkig nieuwjaar dat
  puur, echt en oprecht zal zijn
 • We wensen je van harte…
  De kunst om de liefde
  Nooit buiten spel te zetten
  In iedere ademtocht
  Het zoeken naar vrede
  Dit zijn onze wensen voor
  Een hartverwarmende kerst
  En een heel goed 2024
Bijbel teksten kerstkaart:
 • Verstillen met kerst
  dankbaar voor Gods liefde in
  de warme vriendschap
  die ik van jullie ontving
  een gelukkig nieuwjaar dat
  puur, echt en oprecht zal zijn
 • Er is heel veel om
  dankbaar voor te zijn als
  Jezus woont in je hart
  met kerst en nieuwjaar dank ik
  jullie voor onze vriendschap
 • Het mooiste gevoel met kerst is de saamhorigheid
  Raak dat gevoel ook in het nieuwe jaar niet kwijt
  Een maagdelijk witte agenda symbool van een open begin
  ik wil je bij deze vast vragen zet mijn naam er hier en daar in

Kerst tekst Bijbel

Kerstwensen bijbel:

 • We wensen je van harte…
  De kunst om de liefde
  Nooit buiten spel te zetten
  In iedere ademtocht
  Het zoeken naar vrede
  Dit zijn onze wensen voor
  Een hartverwarmende Kerst
  En een heel goed 2024
 • Zing samen dit lied
  En kijk naar elkaar:
  Ik wens je een vrolijk kerstfeest
  en een gelukkig nieuwjaar
 • Een witte kerst als in een droom
  met tientallen lichtjes in de boom
  Kerstballen blinken
  kerstklokken klinken
  De gezelligste tijd van het jaar
  met het hele gezin bij elkaar!

Bijbel kerstspreuken en gedichten:

Wij wensen jullie een kerst vol vrede
en een jaar zonder verdriet of tegenslag
Mogen de dagen, weken, maanden gevuld zijn
met liefde en een lach.
Dat vrede jullie deel mag zijn
voorspoed, liefde, harmonie
mogen uren, dagen, maanden
worden tot een symfonie

Voor heel bijzondere mensen
deze kaart met fijne wensen
Een goede gezondheid
en bergen van geluk
Voorzien van veel gezelligheid
een heel jaar aan een stuk

Meer kerstwensen en de Bijbel

Kerst, een tijd van vreugde en bezinning, brengt warmte en hoop in onze harten. Het is een seizoen waarin we samenkomen, onze geliefden omhelzen en de vreugde van het leven vieren. Kerstspreuken en -wensen hebben de kracht om deze bijzondere tijd nog specialer te maken, en ze putten vaak inspiratie uit de rijke teksten van de Bijbel, waarin de geboorte van Jezus Christus wordt beschreven.

 1. “Voor ons is een kind geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Met kerst vieren we de gave van liefde, hoop en vrede die in dat kleine kindje werd geboren.”
 2. “In de geest van kerst herinneren we ons de woorden van de engel: ‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal: u is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here.’ Moge deze vreugde ook in jouw hart schijnen.”
 3. “Laat de ster van Bethlehem je leiden naar vreugdevolle momenten en warme ontmoetingen. Moge de geest van kerst je hart vullen met liefde, zoals het Kind van Bethlehem dat voor ons is gekomen.”
 4. “Kerst herinnert ons eraan dat God Zijn Zoon naar de wereld heeft gestuurd, niet om te oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Moge Zijn liefde ons leiden in deze feestelijke dagen en in het nieuwe jaar.”
 5. “Een stal, een kribbe, een kindje zo klein; kerst vertelt het verhaal van Gods liefde voor ons allemaal. Moge je omringd worden door die liefde en moge je het delen met anderen.”
 6. “De wijzen volgden de ster en vonden het Kind. Laten we in deze kerstperiode de leiding van de ster volgen en het Licht van de Wereld in ons hart verwelkomen.”
 7. “Kerst is niet alleen een feest van gaven, maar vooral van de grootste gave: Jezus Christus. Moge Zijn vrede en genade je omringen, niet alleen met kerst, maar gedurende het hele jaar.”
 8. “Een engel kondigde de geboorte van Jezus aan met de woorden: ‘Eer aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde bij mensen van Zijn welbehagen.’ Moge die vrede je hart vervullen en vreugde brengen aan allen om je heen.”
 9. “De herders op het veld hoorden de blijde boodschap en haastten zich naar de stal. Laten ook wij ons haasten om de vreugde van kerst te delen en de liefde van Christus te verspreiden.”
 10. “Kerst is het vieren van het Licht dat in de wereld is gekomen. Moge dit Licht schijnen in jouw leven en de duisternis verdrijven, zodat je mag wandelen in Zijn stralende liefde.”
 11. “De geboorte van Jezus is het ultieme bewijs van Gods liefde voor ons. Moge Zijn liefde je hart verwarmen en je zegenen met vreugde en vrede in deze kersttijd.”
 12. “De Bijbel leert ons dat liefde het grootste gebod is. Laten we deze kersttijd gebruiken om liefde te tonen aan onze naasten, in navolging van de onvoorwaardelijke liefde die God voor ons heeft.”
 13. “Kerst herinnert ons eraan dat God mens werd, zodat de mens met God verzoend kon worden. Moge deze boodschap van verzoening en vrede resoneren in je hart en relaties.”
 14. “Een kind is ons gegeven, een Redder is geboren. Moge deze kersttijd een tijd van hernieuwde hoop zijn, wetende dat we een Redder hebben die ons liefheeft en redt.”
 15. “Net zoals de sterren schitterden boven de stal, moge de vreugde van kerst stralen in jouw leven. Moge Gods zegen je omringen en je leiden in het nieuwe jaar.”

Deze kerstspreuken en -wensen, geïnspireerd door de Bijbel, weerspiegelen de diepere betekenis van kerst en roepen op tot liefde, vrede en vreugde. Ze herinneren ons aan de ware reden van het seizoen en moedigen aan om deze geest van vrijgevigheid en mededogen niet alleen tijdens de feestdagen, maar het hele jaar door te omarmen.

Last updated: 29 november 2023

Plaats een reactie